• 03-psycho-energetisch-therapeut.jpg
 • 002-opleidingen-workshop-Roos.jpg

Voor wie?
Deze workshop
is bedoeld voor mensen die meer inzicht willen krijgen in de veranderingen die plaatsvinden in hun leven en de reacties ermee verbonden. Dit kan een privé situatie zijn of de gevolgen van veranderingen in het bedrijf of de organisatie waar je werkt. Wat ook de aanleiding is, er is altijd sprake van verlies, van houvast en een rouwproces. Deze driedaagse biedt je handvatten om beter om te kunnen gaan met verlies en veranderingen in je leven.

Wat kun je verwachten?
Helderheid in je eigen veranderingsproces, je leert om verankerd te blijven met jezelf en je kwaliteiten en veranderingen vanuit deze kracht te benaderen. Jouw eigen ervaring is het vertrekpunt van onderzoek, want hoe iemand omgaat met veranderingen is uniek, omdat reacties op veranderingen beïnvloed worden door persoonlijke ervaring en achtergrond. Daarom wordt, naast het werken in een groep, ook veel aandacht besteed aan persoonlijke processen.

Zin en betekenis van verandering
De werkelijkheid van ons leven wordt door ieder mens anders ervaren. Wanneer ons vertrouwde beeld van de werkelijkheid aangetast wordt door plotselinge veranderingen, bijvoorbeeld door verlies van vertrouwde personen of werk, maar ook zelfgekozen veranderingen, beginnen we ook anders naar de werkelijkheid te kijken. Het houvast, de veiligheid die jouw werkelijkheid je gaf, is in één klap betrekkelijk geworden.  

De zeven fasen van veranderingen
Uit onderzoek blijkt dat er zeven fasen te herkennen zijn die veranderingsprocessen markeren. De workshop geeft je inzicht in deze zeven fasen van 'voorspelbare' patronen. We werken o.a. met de kracht van intuïtieve werkmethoden, omdat die jou de ruimte geven om het contact te herstellen met diepere gevoelslagen en met de subtiele boodschappen die het lichaam geeft.


Kernpunten ‘Verandering & Groei’

 • Inzicht in de zeven fasen van veranderingsprocessen
 • Werken met behulp van visualisatie, tekeningen, ademoefeningen, biografisch werken, counseling
 • Helder krijgen wat er persoonlijk speelt
 • Bewuster om leren gaan met veranderingen in je leven
 • Emoties over verlies van houvast en veiligheid durven toestaan
 • Belemmerende gedragspatronen onderzoeken
 • Vernieuwende kwaliteiten ontdekken die vrijkomen dankzij veranderingen

  Praktische informatie
 • Lesdata: 21 oktober, 4 en 18 november 2023
 • Kosten: € 315,- inclusief lesmateriaal en vegetarisch arrangement
 • Tijd: 10.00 - 17.00 uur
 • Docent: Maria Majoor
 • Cursisten gaan akkoord gaan met de betalingsvoorwaarden en met de Algemene voorwaarden
 • Aanvraag lesprogramma/inschrijfformulier: zie contact

Data, leslocatie en kosten: zie ook agenda