• DSC01885.jpg
  • DSC01702.jpg
  • Afbeelding-887.jpg

Geschiedenis

De SIO werd in maart 1988 opgericht door Maria Majoor met als doel bewustwording van de mens. De naam SIO (scholing intuïtieve ontwikkeling) geeft dit doel ook aan. Het eerste trainingsprogramma heette toen de tweejarige opleiding ‘Intuïtieve ontwikkeling’. Het lesprogramma is in de jaren negentig van de vorige eeuw verder ontwikkeld en zo ontstond de driejarige opleiding ‘psycho-energetisch therapeut’. Op basis van intuïtieve ontwikkeling methodieken ontstonden later de workshop ‘Verandering en groei’ en de opleiding tot ‘Meditatietrainer’.
In 2009 is door Maria Majoor en een groep enthousiaste SIO afgestudeerden van de opleiding de stichting O.P.E.T opgericht (organisatie voor psycho-energetische therapie). De stichting is de vakorganisatie, geen beroepsvereniging, voor gediplomeerde psycho-energetisch therapeuten en biedt ondersteuning op het eigen vakgebied, onderlinge studiecontacten en bedrijfsvoering. Zij organiseert twee maal per jaar studiedagen.
Van 1988 tot en met 2018 is Maria Majoor docent van de opleidingen geweest in Zeddam. Sinds 2017 is Miriam Klement docent voor SIO-Oost-Nederland en Monique Hendrix is docent voor SIO-Zuid-Nederland sinds 2019. 


Visie

De SIO gaat uit van het idee dat de ontwikkeling van de intuïtie een belangrijke stap is voor de mens die wil groeien naar innerlijke harmonie en vrede. Door meer te vertrouwen op je intuïtie groeit het contact met je eigen wijsheid en innerlijk weten, het intellect is niet meer de enige bron van kennis, maar er is een levendige samenwerking tussen denken en voelen. Er ontstaat het besef dat er een dynamische uitwisseling is van kosmische en aarde energieën die van invloed zijn op uw psychische en fysieke welzijn. Intuïtieve ontwikkeling helpt je beter te leren samenwerken met deze energieën en ze praktisch toe te passen in je leven. De SIO baseert zich op eeuwenoude maar ook eigentijdse inzichten over de wisselwerking van lichaam, ziel en geest. Docenten van de SIO streven ernaar deze inzichten aan cursisten over te dragen, te delen met anderen en ze te leren toepassen in alle aspecten van het dagelijks leven. Op deze wijze wil de SIO een bijdrage leveren aan een holistische ontplooiing van de mens en de aarde.


STAP-budget

In 2022 is de oude regeling waarbij men vaak de studiekosten kon aftrekken van de inkomstenbelasting komen te vervallen en is het STAP-budget hiervoor in de plaats gekomen. Het STAP-budget is een subsidie voor scholing. Het is een geldbedrag van maximaal € 1000,- dat je een keer per jaar kunt gebruiken. STAP staat voor Stimulering van de ArbeidsmarktPositie. De mogelijkheid om je aan te melden voor het STAP-budget is slechts een aantal keer per jaar mogelijk en de afgelopen keren was het budget al binnen twee uur op. Door de drukte bij het aanmelden was het zelfs voor veel mensen niet eens mogelijk om de desbetreffende webpagina te bezoeken en konden zij zich helemaal niet aanmelden. Ook blijkt dat grote scholingsinstituten voorrang krijgen. De gevolgen zijn dat het aantal mensen dat teleurgesteld achterblijft vele malen groter is dan het aantal mensen dat voor deze vergoeding in aanmerking weet te komen en dat sommige studenten alsnog moesten afzien van deelname van een opleiding, wat ook organisatorische problemen met zich meebrengt. Maar iedereen kan blijven proberen een aanvraag in te dienen, omdat keuzes van het UWV ook afhankelijk zijn van ieders persoonlijke situatie op de arbeidsmarkt. De SIO biedt opleidingen aan die beroepsmatig ingezet kunnen worden en ook geschikt zijn als aanvulling en ondersteuning in iemands huidige beroep. Wat ook jouw motivatie of doel is, ze zijn een cadeau voor ieder die behoefte heeft aan persoonlijke en spirituele ontplooiing. 

Ter informatie: voor het zelf indienen van een aanvraag gaat u naar de website van het UWV, die verantwoordelijk is voor de uitvoering: https://www.stapuwv.nl/p/STAP-informatie