Bijscholingsdagen 
De opzet en uitvoering van de SIO-Bijscholingsdagen gaan uit van de basisprincipes: Educatie, Uitwisseling en Ontmoeting.
Educatie: themakeuze richt zich op het persoonlijke- en beroepsbelang van de psycho-energetisch therapeut en andere beroepsdoelgroepen.
Uitwisseling: studiethema's worden in onderlinge werkgroepen bestudeerd, praktisch uitgewerkt en als ervaringen uitgewisseld.
Ontmoeting: naast het beroepsmatige studiecontact is het belangrijk elkaar ook te ontmoeten tijdens een bijscholingsdag zoals tussendoor tijdens koffie/thee/lunch en wandelingen. 


                                                                      ***

Algemene praktische informatie 
Voor alle bijscholingsdagen geldt de onderstaande informatie
Leslocatie: hotel Ruimzicht, Kilderseweg 19, 7038 EH Zeddam
Lestijden: 9.30 - 16.30 uur
Kosten: € 130,- per lesdag (inclusief btw, koffie/thee/vegetarische lunch en lesmateriaal)
Docent: Maria Majoor
Aanmelden: via mail; inschrijfformulier van de website of telefonisch


                                                                   ***

Agenda bijscholingsdagen

20 november 2018 / Droombegeleiding
Op deze dag ontdekken we dat dromen geen bedrog zijn, maar boeiende verhalen die inzicht geven in onze psyche. Het is de bedoeling dat je zelf een droom meeneemt als oefenmateriaal. We bespreken de richtlijnen die je helpen om met je dromen te kunnen werken. We oefenen met een werkpartner zodat je direct de richtlijnen kunt toepassen in een therapeut/cliënt situatie. Uiteindelijk ontdekken we dat dromen, hoe vreemd ze ook mogen zijn, zeer boeiende hulpmiddelen zijn om tot inzicht te komen en ook als therapeutisch instrument ingezet kunnen worden.

Werkmethodieken
- Geleide meditatie/ademoefeningen
- Observerend luisteren
- Gestalttherapie als droominstrument
- Voeling houden met lichaamstaal
- Counseling en werken met beeldtaal
- Healingoefeningen

                                                                     ***

15 en 29 januari 2019 / Aura reading en healing studiedagen
Tijdens deze twee studiedagen onderzoeken we onze eigen psychische ruimte, de aura, op hoofd- en bijkleuren en de betekenis ervan als kwaliteiten voor onze persoonlijkheid en spirituele groei. We gaan uit van de traditionele indeling van de aura in zeven energielichamen: het fysieke; het etherische; het emotionele; het mentale en het spirituele energielichaam. We onderzoeken niet alleen onze eigen aura, maar we oefenen ook met een werkpartner. Deze basisstructuur helpt als instrument om te werken vanuit een eenvoudig model dat spiritueel en energetisch onderbouwd is en duidelijk is voor zowel therapeut als cliënt.

Werkmethodieken
Dag een
- Geleide meditatie/ademoefeningen
- De hoofdkleuren in de aura en hun betekenis
- Werken met tekeningen in relatie tot de aura
- Aura reading en healing oefeningen
- Counseling

Dag twee
- Geleide meditatie/ademoefeningen
- De bijkleuren in de aura en hun betekenis
- Werken met tekeningen in relatie tot de aura
- Aura reading en healing oefeningen 
- Counseling

Kosten twee dagen: € 260,- (inclusief btw, koffie/thee/vegetarische lunch en lesmateriaal)

                                                                                     ***  

19 februari 2019 / Het symbool van de Roos en Counseling

Eigen Roos tekenen en counselend uitwerken
Vandaag werken we met het symbool van de Roos als hulpinstrument bij counseling, reading en healing. We beginnen eerst bij onszelf: aan de hand van een geleide meditatie ontdekken we de Roos die bij ons past en gaan we deze tekenen. De theoretische  betekenis van de Roos wordt uitgelegd en met een werkpartner onderzoeken we counselend elkaars rozentekeningen. Belangrijk is nu onze manier van vragen stellen vanuit de Roos tekening van de ander met als doel tot inzicht te komen in zijn of haar proces. De kennis over de eigenschappen van de Roos is hier het kader om te counselen. Deze manier van werken is een belangrijke voorbereiding voor de volgende stap - een Roos reading.

Werkmethodieken
- Geleide meditatie/ademoefeningen
- Theorie over de Roos als symbool voor counseling
- Rozen tekenen
- Kleurbetekenis en het werken met de Roos
- Healingoefeningen
- Toepassen werktechnieken met een werkpartner
- Andere toepassingsmogelijkheden voor het werken met de Roos

                                                                                     ***  

19 maart 2019 / Roos reading en healing

De Roos als basisstructuur voor reading en healing
Het symbool van de Roos als counselinginstrument is tijdens de vorige bijscholingsdag uitgebreid behandeld. Vandaag gaan we de Roos inzetten als hulpmiddel voor een 'Roosreading'. Hierbij is de kennis over de eigenschappen van de Roos belangrijk als structuur en ondersteuning van het intuïtieve waarnemen en het werken met de 'Innerlijke dialoog-techniek'.


Werkmethodieken
- Geleide meditatie/ademoefeningen
- Roos reading en healing oefeningen
- Verdieping kleurbetekenis 
- Innerlijke dialoog oefenen
- Toepassen werktechnieken met werkpartner

                                                                                     ***  

14 mei 2019 / Kleurenergie als therapeutisch instrument
Als therapeut brengen we vandaag klachten en gemoedsgesteldheden samen in een kleurenkaart bij onszelf en als begeleider met een werkpartner.

Kleur bekennen
De zeven oorspronkelijke kleuren vertegenwoordigen zeven positieve zieleaspecten in ons die zich manifesteren als persoonlijke kwaliteiten. Hoe meer wij op een positieve manier met onze persoonlijke kwaliteiten werken hoe meer onze aurakleuren helderder en krachtiger gaan stralen en hoe meer dit onze psychische en fysieke gezondheid bevordert. Vandaag kijken we hoe kleurrijk we ervoor staan en onderzoeken we wat er nog nodig is om meer 'kleur te durven bekennen'. 

Counseling en polariteiten
Het doel is om klachten, fysiek en/of psychisch, te onderzoeken op hun negatieve gemoedsgesteldheid en te harmoniseren naar hun positieve kant. Denk bijvoorbeeld aan de uitgangspunten van de 38 Bach Bloesem Remedies. We werken toe naar een innerlijke houding van 'kleur durven bekenen' om zo weer bewuster onze positieve kwaliteiten toe te laten.

Werkmethodieken
- Geleide meditatie/ademoefeningen
- Kleuren ervaren en kleur bekennen
- Een persoonlijke kleurencirkel maken
- Kleurenergie als therapeutisch hulpmiddel
- Reading en healing oefeningen
- Counseling en de polariteitsleer

                                                                                       ***  

18 juni 2019 / Eenvoud, terug naar onze basis

Met de eenvoud van aanwezig zijn en ernaar handelen als therapeut brengen we de rust terug bij onszelf en bij de cliënt en we laten zo ervaren wat de basis is van de psycho-energetische therapie.

Aandacht en het basischakra
Op deze laatste bijscholingsdag van dit schoolseizoen richten we de aandacht vooral op onze eigen basis: ons lichaam, onze zintuigen, onze adem, ons basischakra. Het verassende van bewuster in contact komen met je eigen fysieke basis is dat het je energetische waarnemingsvermogen versterkt. Vanuit deze innerlijke verdieping als uitgangspunt gaan we aan de slag met een werkpartner om de ander op dezelfde manier te begeleiden als wij naar onszelf toe gedaan hebben. De Healing momenten die nodig zijn voor jezelf of de ander zullen spontaan ontstaan en direct energetisch uitgewerkt kunnen worden.

Werkmethodieken
- Geleide meditatie/ademoefeningen
- Luisteren naar je lichaam
- Gronden en het basischakra
- Innerlijke dialoog
- Healingoefeningen
- Counseling
 

 

 

Op-adem-komen-themadagen 
Even op adem komen, een dagje voor mezelf, wat zou dat heerlijk zijn! Hoe vaak zeggen we dat niet, maar komen we er niet aan toe of gunnen we onszelf dit niet. Ontspannen kan op vele manieren en eenieder kiest wat bij hem of haar past. Voor die mensen die behoefte hebben aan een dag voor zichzelf organiseert de SIO vanaf 2018 een nieuw programma - de 'OP ADEM-KOMEN-THEMADAGEN'. Deze dagen zijn bedoeld om op een ontspannen manier bij te komen van de drukte van alledag en tegelijkertijd verbinden we de op-adem-komen-themadagen met een studiethema voor iedereen toegankelijk die er belangstelling voor heeft.

Adem
Iedere studiedag heeft een eigen thema, waarbij ademoefeningen de thema's ondersteunen.  Bewust ademen dwingt ons naar binnen te keren en stimuleert tot innerlijke aandacht en zelfreflectie, maar verbetert ook het contact met het lichaam en geeft rust en ontspanning. De gekozen thema's staan op zichzelf, de oefeningen zijn ervaringsgericht, maar ook beroepsmatig toepasbaar als werkmethode.

Praktische zaken
     *   Leslocatie: hotel Ruimzicht, Zeddam
     *   Tijd: 9.30 - 16.30 uur
     *   Kosten: € 75,- per lesdag inclusief vegetarisch arrangement
     *   Docent: Maria Majoor


Agenda


De 1e Op-adem-Komen-Themadag van 2019 is op dinsdag 12 februari
 

                                                       Programma: Werken met dromen
                               Uitgangspunt: dromen geven inzicht in jezelf, relaties en levenssituaties
                                                   Methode: we oefenen met Gestalttechniek 
                                                     Counseling: we delen onze ervaringen 
                                             Meenemen: een eigen droom om mee te werken

 

De 2e Themadag is op dinsdag 28 mei 2019

                                                                Programma: Auradag
            Methode: met behulp van ontspannende ademoefeningen de eigen aura energetisch waarnemen
                                             Uitwerken: je eigen energieveld tekenen en kleuren
                                                     Counseling: we delen onze ervaringen

 

INSCHRIJVING: zie CONTACT

     *   Opgave kan door mail; telefoon en aanvraag inschrijfformulier  

  

 


De driejarige deeltijdopleiding tot psycho-energetisch therapeut biedt u een stap voor stap en gestructureerde methode aan om uw intuïtieve vermogens te ontplooien en deze doelgericht in te zetten voor uzelf en anderen als begeleider en trainer. 

De opleiding tot meditatietrainer is bedoeld voor iedereen die zich wil verdiepen in het onderwerp meditatie. Op deze meditatiereis leert u de vaardigheden die nodig zijn om mediteren zelf te ervaren, toe te passen in uw dagelijks leven, maar ook in te zetten als trainer voor anderen.

Wat is mediteren voor jou?
Mediteren, hoe doe ik dat en wat kan ik ermee? Met deze vragen als uitgangspunt gaat u in de meditatietraineropleiding werken, experimenteren en oefenen. De basis van meditatie is het leren kennen van de ware aard van uzelf, een zoektocht naar hoe de dingen werkelijk zijn en een dieper openen van uw hart. Meditatie is zo'n reis, een avontuur waarin veel te beleven valt en waarin ieder zijn eigen koers bepaalt. 

Werkwijze
Er wordt gewerkt met oefeningen die zijn bedoeld om concentratie, aandacht en stilte te bevorderen. Hulpmiddelen zijn: geleide visualisatie, adem, klanktraining en oefeningen in waarnemende aandacht. Thema's en reacties worden individueel en in groepjes verdiepend uitgewerkt. Men oefent thuis als trainer met een eigen groepje.

Voor wie?
Deze workshop
is bedoeld voor mensen die meer inzicht willen krijgen in de veranderingen die plaats vinden in hun leven. Dit kan een privé situatie zijn of de gevolgen van veranderingen in het bedrijf of de organisatie waar u werkt.


Maria Majoor,
 oprichter/directeur/docent van de SIO sinds 1988. 

Als verpleegkundige, verpleegkundig docent en consulent werkte zij een aantal jaren in Nederland, Engeland en Zweden. Haar belangstelling voor dromen, intuïtieve en spirituele ontwikkeling leidden tot studies bij: Linda Keen (centrum Mens en Intuïtie), Karel Douven (centrum Bergkristal), de Findhorn Community in Schotland, de school van de U.W.B. in Frankrijk en Bulgarije en ademtherapie bij het Buteyko Instituut in Nederland.

De SIO werkt samen met docenten die de opleiding tot psycho-energetisch therapeut en meditatietrainer hebben afgerond. Ze hebben ervaring opgebouwd als therapeut binnen hun eigen praktijk en als docent bij de SIO-opleidingen en workshop.

Het SIO-docententeam bestaat uit:
Maria Majoor, Miriam Klement, Annemieke de Leeuw, Haya Plaggenborg en Monique Hendrix.

Dit schooljaar (2018-2019) is het SIO-docententeam aangevuld met twee docenten in opleiding Haya Plaggenborg (Twente), zie ook: www.siotwente.nl  en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  en Monique Hendrix (Zuid Nederland), zie ook: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .


Sinds 1988 tot en met dit schooljaar (2018) heeft Maria Majoor alle opleidingen in Zeddam als docent verzorgd.
Vanaf september 2017 heeft Miriam Klement deze taak overgenomen met de nieuwste jaargroepen.
Maria Majoor blijft actief als docent voor de workshops, de bijscholingsdagen voor OPET-leden en de beroepsbereniging de VVET.
Annemieke de Leeuw verzorgt sinds 2012 de opleidingen in Heythuysen, Limburg.