Bijscholingsdagen 
De opzet en uitvoering van de SIO-Bijscholingsdagen gaan uit van de basisprincipes: Educatie, Uitwisseling en Ontmoeting.
Educatie: themakeuze richt zich op het persoonlijke- en beroepsbelang van de psycho-energetisch therapeut en andere beroepsdoelgroepen.
Uitwisseling: studiethema's worden in onderlinge werkgroepen bestudeerd, praktisch uitgewerkt en als ervaringen uitgewisseld.
Ontmoeting: naast het beroepsmatige studiecontact is het belangrijk elkaar ook te ontmoeten tijdens een bijscholingsdag zoals tussendoor tijdens koffie/thee/lunch en wandelingen. 


                                                                      ***

Algemene praktische informatie 
Voor alle bijscholingsdagen geldt de onderstaande informatie
Leslocatie: hotel Ruimzicht, Kilderseweg 19, 7038 EH Zeddam
Lestijden: 9.30 - 16.30 uur
Kosten: € 75,- per lesdag (inclusief btw, koffie/thee/vegetarische lunch en lesmateriaal)
Docent: Maria Majoor
Aanmelden: via mail; inschrijfformulier van de website of telefonisch


                                                                   ***

Agenda bijscholingsdagen

20 november 2018 / Droombegeleiding
Op deze dag ontdekken we dat dromen geen bedrog zijn, maar boeiende verhalen die inzicht geven in onze psyche. Het is de bedoeling dat je zelf een droom meeneemt als oefenmateriaal. We bespreken de richtlijnen die je helpen om met je dromen te kunnen werken. We oefenen met een werkpartner zodat je direct de richtlijnen kunt toepassen in een therapeut/cliënt situatie. Uiteindelijk ontdekken we dat dromen, hoe vreemd ze ook mogen zijn, zeer boeiende hulpmiddelen zijn om tot inzicht te komen en ook als therapeutisch instrument ingezet kunnen worden.

Werkmethodieken
- Geleide meditatie/ademoefeningen
- Observerend luisteren
- Gestalttherapie als droominstrument
- Voeling houden met lichaamstaal
- Counseling en werken met beeldtaal
- Healingoefeningen

                                                                     ***

15 en 29 januari 2019 / Aura reading en healing studiedagen
Tijdens deze twee studiedagen onderzoeken we onze eigen psychische ruimte, de aura, op hoofd- en bijkleuren en de betekenis ervan als kwaliteiten voor onze persoonlijkheid en spirituele groei. We gaan uit van de traditionele indeling van de aura in zeven energielichamen: het fysieke; het etherische; het emotionele; het mentale en het spirituele energielichaam. We onderzoeken niet alleen onze eigen aura, maar we oefenen ook met een werkpartner. Deze basisstructuur helpt als instrument om te werken vanuit een eenvoudig model dat spiritueel en energetisch onderbouwd is en duidelijk is voor zowel therapeut als cliënt.

Werkmethodieken
Dag een
- Geleide meditatie/ademoefeningen
- De hoofdkleuren in de aura en hun betekenis
- Werken met tekeningen in relatie tot de aura
- Aura reading en healing oefeningen
- Counseling

Dag twee
- Geleide meditatie/ademoefeningen
- De bijkleuren in de aura en hun betekenis
- Werken met tekeningen in relatie tot de aura
- Aura reading en healing oefeningen 
- Counseling

Kosten twee dagen: € 150,- (inclusief btw, koffie/thee/vegetarische lunch en lesmateriaal)

                                                                                     ***  

19 februari 2019 / Het symbool van de Roos en Counseling

Eigen Roos tekenen en counselend uitwerken
Vandaag werken we met het symbool van de Roos als hulpinstrument bij counseling, reading en healing. We beginnen eerst bij onszelf: aan de hand van een geleide meditatie ontdekken we de Roos die bij ons past en gaan we deze tekenen. De theoretische  betekenis van de Roos wordt uitgelegd en met een werkpartner onderzoeken we counselend elkaars rozentekeningen. Belangrijk is nu onze manier van vragen stellen vanuit de Roos tekening van de ander met als doel tot inzicht te komen in zijn of haar proces. De kennis over de eigenschappen van de Roos is hier het kader om te counselen. Deze manier van werken is een belangrijke voorbereiding voor de volgende stap - een Roos reading.

Werkmethodieken
- Geleide meditatie/ademoefeningen
- Theorie over de Roos als symbool voor counseling
- Rozen tekenen
- Kleurbetekenis en het werken met de Roos
- Healingoefeningen
- Toepassen werktechnieken met een werkpartner
- Andere toepassingsmogelijkheden voor het werken met de Roos

                                                                                     ***  

19 maart 2019 / Roos reading en healing

De Roos als basisstructuur voor reading en healing
Het symbool van de Roos als counselinginstrument is tijdens de vorige bijscholingsdag uitgebreid behandeld. Vandaag gaan we de Roos inzetten als hulpmiddel voor een 'Roosreading'. Hierbij is de kennis over de eigenschappen van de Roos belangrijk als structuur en ondersteuning van het intuïtieve waarnemen en het werken met de 'Innerlijke dialoog-techniek'.


Werkmethodieken
- Geleide meditatie/ademoefeningen
- Roos reading en healing oefeningen
- Verdieping kleurbetekenis 
- Innerlijke dialoog oefenen
- Toepassen werktechnieken met werkpartner

                                                                                     ***  

14 mei 2019 / Kleurenergie als therapeutisch instrument
Als therapeut brengen we vandaag klachten en gemoedsgesteldheden samen in een kleurenkaart bij onszelf en als begeleider met een werkpartner.

Kleur bekennen
De zeven oorspronkelijke kleuren vertegenwoordigen zeven positieve zieleaspecten in ons die zich manifesteren als persoonlijke kwaliteiten. Hoe meer wij op een positieve manier met onze persoonlijke kwaliteiten werken hoe meer onze aurakleuren helderder en krachtiger gaan stralen en hoe meer dit onze psychische en fysieke gezondheid bevordert. Vandaag kijken we hoe kleurrijk we ervoor staan en onderzoeken we wat er nog nodig is om meer 'kleur te durven bekennen'. 

Counseling en polariteiten
Het doel is om klachten, fysiek en/of psychisch, te onderzoeken op hun negatieve gemoedsgesteldheid en te harmoniseren naar hun positieve kant. Denk bijvoorbeeld aan de uitgangspunten van de 38 Bach Bloesem Remedies. We werken toe naar een innerlijke houding van 'kleur durven bekenen' om zo weer bewuster onze positieve kwaliteiten toe te laten.

Werkmethodieken
- Geleide meditatie/ademoefeningen
- Kleuren ervaren en kleur bekennen
- Een persoonlijke kleurencirkel maken
- Kleurenergie als therapeutisch hulpmiddel
- Reading en healing oefeningen
- Counseling en de polariteitsleer

                                                                                       ***  

18 juni 2019 / Eenvoud, terug naar onze basis

Met de eenvoud van aanwezig zijn en ernaar handelen als therapeut brengen we de rust terug bij onszelf en bij de cliënt en we laten zo ervaren wat de basis is van de psycho-energetische therapie.

Aandacht en het basischakra
Op deze laatste bijscholingsdag van dit schoolseizoen richten we de aandacht vooral op onze eigen basis: ons lichaam, onze zintuigen, onze adem, ons basischakra. Het verassende van bewuster in contact komen met je eigen fysieke basis is dat het je energetische waarnemingsvermogen versterkt. Vanuit deze innerlijke verdieping als uitgangspunt gaan we aan de slag met een werkpartner om de ander op dezelfde manier te begeleiden als wij naar onszelf toe gedaan hebben. De Healing momenten die nodig zijn voor jezelf of de ander zullen spontaan ontstaan en direct energetisch uitgewerkt kunnen worden.

Werkmethodieken
- Geleide meditatie/ademoefeningen
- Luisteren naar je lichaam
- Gronden en het basischakra
- Innerlijke dialoog
- Healingoefeningen
- Counseling