Bijscholingsdagen 
De opzet en uitvoering van de SIO-Bijscholingsdagen gaan uit van de basisprincipes: Educatie, Uitwisseling en Ontmoeting.
Educatie: themakeuze richt zich op het persoonlijke- en beroepsbelang van de psycho-energetisch therapeut en andere beroepsdoelgroepen.
Uitwisseling: studiethema's worden individueel en in onderlinge werkgroepen bestudeerd, praktisch uitgewerkt en als ervaringen uitgewisseld.
Ontmoeting: naast het beroepsmatige studiecontact is het belangrijk elkaar ook te ontmoeten tijdens een bijscholingsdag zoals tussendoor tijdens koffie/thee/lunch en wandelingen.                                                               
                                                            

OPET-Studiedag

4 Oktober 2020

Thema: de invloed van kosmische energie

'De mens is een reflectie van de kosmos. Alle planeten bestaan gelijkmatig in ons en, net zoals in het univeresum, draaien ze om de innerlijke zon. Ere vinden zo uitwisselingen plaats tussen de sterren buiten en in onszelf. Deze universele kracht is ook een universeel bewustzijn. Wanneer wij contact leggen met deze stroom van bewustzijn kunnen wij op elk willekeurig punt afstemmen en het universele bewustzijn aldaar waarnemen, begrijpen of er zelfs op inwerken, want overal is dezelfde stroom van bewustzijn werkzaam, zij het in verschillende vibratievormen'.

 


Praktische informatie 
Leslocatie:
en hotel Ruimzicht, Zeddam (gld); Lestijd: 9.30-16.30 uur; Docent: Maria Majoor
Kosten deze dag: € 50,-  (inclusief lesmateriaal, koffie/thee en vegetarische lunch)
Aanmelding: via mail; contact; telefonisch.


Introductie
 
Deze dag staat onze verbinding met de kosmos centraal: hoe versterk ik mijn verbinding met de kosmos, haar energie, eigenschappen en betekenis voor mijzelf. Extra aandacht besteden we aan energetische technieken als: waarneming kruinchakra; autoriteitsplaatjes; lagere en hogere energieringen; chakra's harmoniseren en uitwerken m.b.v. counseling.