• Afbeelding-902.jpg
  • d_Reserve.jpg

     Toen ik destijds startte met de opleiding intuïtieve ontwikkeling was ik niet echt voorbereid op het effect dat de oefeningen op mij hadden. het voelde alsof ik met een klap weggerukt werd uit een te lange periode van intellectuele overdosis. Of, anders gezegd, ik werd mij bewust dat ik mijn echte gevoel was kwijtgeraakt en er nu weer voor open kon staan. Eenzijdig intellectueel communiceren met mezelf en anderen klopte niet meer. Ik was vergeten hoe het was om mijn echte gevoelens waar te nemen, omdat ik ze wegrationaliseerde, laat staan ze te uiten. Ik was vergeten dat ik me blij en dankbaar mocht voelen en dat ik daarvoor geen verantwoording hoefde af te leggen aan wie dan ook.

Intuïtieve ontwikkeling
     Ik begon te begrijpen dat intuïtieve ontwikkeling ook een streven is naar 'weten', maar niet gericht op uitsluitend feitenkennis, meten en eenzijdig rationeel beredeneren. Integendeel, het richt zich op het ontplooien van jezelf, in contact leren komen met een direct innerlijk weten, intuïtie als de kunst van het zuiver samenvattend inzicht. De weg die de intuïtieve ontwikkeling bewandelt is er een van eenvoud. Eenvoud in de zin van leren luisteren naar jezelf, dingen niet mentaal gecompliceerder maken, maar dichter bij je gevoel blijven. Eenvoud brengt je zo weer in contact met het luisteren naar je eigen taal, je eigen gedachten, beelden en lichaamsgevoel herkennen en daarop te vertrouwen. En juist hier ligt ook de basis van onze intuïtie.

     Nu, jaren later, ben ik gelukkig meer vertrouwd geraakt met het steeds zoeken naar harmonie tussen mijn denken, gevoel en handelen. Door beter intuïtief verbonden te zijn met mijzelf ervaar ik hiervan ook de rust, de harmonie en het overzicht. De eerste stap op weg naar een beter leren vertrouwen op mijn intuïtie begon voor mij met een hernieuwd contact met mijn fysieke zintuigen, gewoon weten dat je lekker in je vel zit! En juist dat hernieuwde contact met mijn lichaam maakte dat ik bewuster werd van nog subtielere zintuigen - gedachten, gevoelens, beelden, energie waarnemen - en dat ik die serieus mag nemen.

     Voor mij ligt de uitdaging dus in de eenvoud van het luisteren, en dat is een van de moeilijkste taken gebleken in mijn leven tot nu toe, juist omdat het een beweging naar binnen is en niet naar buiten. Maar het bijzondere is wel dat hierdoor de eenvoud van het directe weten dichterbij is gekomen en een gevoel van diep vertrouwen en verbinding de beloning is.
     Ondanks de fantastische bronnen en mogelijkheden van kennis en feiten verwerven, bijvoorbeeld via via internet, besef ik toch dat de 'eenvoud van de intuïtieve ontwikkelingsweg' voor mij de beste is!

Maria Majoor (14.02.2014)