• d_Reserve.jpg
  • Afbeelding-902.jpg

In de SIO-opleidingen leer je dat je door energetische bewustwording jezelf beter kan beschermen tegen invloeden van buitenaf, maar ook om verantwoordelijk om te gaan met wat we zelf uitzenden en uitspreken als gedachte en woord, omdat we bewust zijn van de invloed ervan op onszelf en anderen.
Velen vragen zich tegenwoordig ook af waar de grenzen liggen voor de vrijheid van meningsuiting, zoals de manier waarop deze via social media vaak toegepast wordt door anderen te bedreigen en beschuldigen. Men is zich er te weinig van bewust, vind ik, dat men via zijn schrijven, social media, films en woorden andere mensen hun geloof, hun hoop en hun liefde doet verliezen, of hen aanzet tot agressie en geweld.

Vrijheid van meningsuiting tot elke prijs?

Vrijheid van meningsuiting is een groot goed. We hoeven in Nederland niet bang te zijn als we onze mening uitspreken of kritiek hebben, dat we door een overheid tot terrorist worden verklaard en in de gevangenis belanden. Vrijheid van meningsuiting leert en stimuleert onze eigen gedachten te scheppen, ze te mogen uitspreken, met elkaar te debatteren en tot goede informatieve journalistiek te komen. Echter, wanneer vrijheid van meningsuiting opgevat wordt als een vrijbrief om te mogen zeggen wat je wil - schelden, manipuleren en intimideren - dan vind ik dat deze vrijheid niet goed begrepen wordt. Wat ik denk en uitspreek zijn niet alleen woorden, het is ook energie die positief of negatief gekleurd kan zijn, afhankelijk van de kwaliteit van iemands gedachten en emoties. De kracht van mijn gedachten en uitspraken kunnen daarmee aan mijzelf en anderen schade berokkenen ofwel een constructieve invloed hebben.
Dit is bijvoorbeeld energetisch goed waar te nemen bij een 'energiekoorde-reading', want wat we uitzenden komt niet alleen terug naar mijzelf, maar raakt ook de ander en omgekeerd. Bewust of onbewust beïnvloeden onze gedachten en uitspraken anderen en reageren we hierop.

Moeten we dan over elke gedachte en woord nadenken? In de praktijk is dat moeilijk vol te houden, onnatuurlijk en het kan ten koste gaan van onze spontaniteit. Wel kunnen we leren om de kwaliteit van onze gedachte, emoties en meningen beter te herkennen en onderzoeken zoals ingegraafde dogma's of kwaadsprekerij. Het is een levenshouding die ons leert onderscheid te maken tussen wat goed en kwaad is, kritisch te zijn naar jezelf toe en een verantwoordelijkheid ervaren naar de ander voor wat je uitzendt en zo een gevoel te ontwikkelen voor datgene wat licht, liefde en leven geeft en ons bewustzijn laat groeien.