• Afbeelding-902.jpg
  • d_Reserve.jpg

     Deze maand bestaat de SIO dertig jaar en dit vieren we tijdens de a.s. OPET/SIO-studiedag op 25 maart met een 'Rozendag'. Dit heuglijke feit brengt bij mij natuurlijk allerlei herinneringen naar boven, bijvoorbeeld mijn allereerste groep begin maart 1988 in mijn huiskamer in Hummelo. De kinderen naar school, de huiskamer inrichten voor een groep van acht cursisten, de eerste cursus 'intuïtieve ontwikkelng' van de SIO ging van start.

     Ik was net een maand werkloos als verpleegkundig consulente en ik wilde in een andere richting doorgaan dan de verpleging, namelijk lesgeven in intuïtieve ontwikkeling thema's. En zo begon ik lesmateriaal uit te schrijven om dit van de grond te krijgen. De opleidingen 'intuïtieve ontwikkeling' bij Linda Keen en de 'geestelijke oefeningen' bij Karel Douven hadden mij heel veel gegeven en dat wilde ik verder uitdragen. Dit is wonderwel gelukt! Ik werd na mijn eerste groepje thuis uitgenodigd om in Zutphen les te geven, later werden daar lesplaatsen als Apeldoorn, Aalten en Almelo aan toegevoegd om uiteindelijk in 1996 samen te komen in Zeddam, in de prachtige locatie van hotel Ruimzicht.

Een nieuw beroep
     Stap voor stap kwam ik met beide benen terecht in een heel nieuw beroep en moest ik ook mijn weg vinden als zelfstandige. Als consulente had ik enkele basiskneepjes geleerd over marketing en die kennis kon ik goed toepassen in mijn eigen bedrijfje. De moeilijkheid nu was, hoe verkoop ik iets wat niet zichtbaar en tastbaar is? Ik was gewend om altijd fysieke producten in mijn koffer te hebben en dat maakt een verkoopcontact makkelijker dan een koffer met spirituele, onzichtbare ideeën. Maar het heeft mij geleerd om wat ik belangrijk vind onder woorden te brengen. Dit gebeurde allemaal in een tijd, eind jaren tachtig en begin jaren negentig van de vorige eeuw, waarin de computer nog niet aanwezig was en ik met een oude Remington typemachine, de fax en de vaste telefoon werkte.

     Nu, dertig jaar later, is de SIO uitgegroeid tot een school waar een beroep geleerd kan worden namelijk: psycho-energetisch therapeut en meditatietrainer, waar cursisten leren omgaan met hun energie, hun overgevoeligheid, waar ze spirituele groei ervaren, waar ze praktische handvatten krijgen om met cliënten te kunnen werken en waar regelmatig workshops en studiedagen gegeven worden, een plek waar leren, ernst, ontspanning en humor samen- gaan. De SIO is nu ook al zes jaar actief in Heythuysen (Limburg), onder de bezielende leiding van Annemieke de Leeuw en in het oosten van het land, Zeddam, heeft Miriam Klement sinds 2017 de leiding over de opleidingen.
     In de loop van deze dertig jaar is er dus wel veel veranderd: de cursussen intuïtieve ontwikkeling zijn professionele opleidingen geworden en er is inmiddels een generatie oud-cursisten met een eigen praktijk of die de vakbekwaamheid verwerken in een vorm die bij hun beroep past. De stichting OPET ondersteunt dit proces van maatschappelijke volwassenwording. Maar, ik durf te spreken namens alle oud-cursisten, of men wel of niet als psycho-energetisch therapeut of meditatietrainer werkt, dat hun leven rijker is geworden en dat ieder vol zelfvertrouwen zijn eigen innerlijke en uiterlijke weg durft te gaan.
     De behoefte van mensen om de weg naarbinnen te durven gaan is nog even groot als dertig jaar geleden. Daar is moed voor nodig en ik ben dankbaar dat de SIO op haar eigen wijze mensen kan helpen op deze weg. Veel heb ik geleerd van alle honderden cursisten in de afgelopen jaren, van hun vragen, hun reacties en het vertrouwen dat ze mij en het docententeam hebben gegeven.

     Ik wil iedereen bedanken die ik op deze weg heb ontmoet en nog zal ontmoeten op de bijscholingsdagen. Moge de basisprincipes van de intuïtieve ontwikkeling iedereen blijven leiden op zijn of haar weg!