• Afbeelding-902.jpg
  • d_Reserve.jpg

     Voor de SIO is de zomervakantie weer begonnen, de trainingen zijn afgerond en de open dagen net achter de rug, een welverdiende rust en reflectie is op zijn plaats. We kijken terug op een mooi, maar intensief schooljaar. Er is weer een nieuwe groep afgestudeerde 'Petters' (psycho-energetisch therapeuten) en meditatietrainers uitgevlogen en de deelnemers aan de workshop 'Verandering & Groei' hebben diepere inzichten gekregen in veranderingen in het algemeen en persoonlijk. De meditatietrainer-opleiding stond afgelopen schooljaar voor het eerst onder leiding van de docenten Annemieke de Leeuw (SIO-Limburg) en Miriam Klement (SIO-Zeddam). Voor iedereen een geslaagde uitdaging!

Verandering & Groei voor de SIO
     Aankomend schooljaar (2017-2018) zal ik (Maria Majoor) voor de laatste keer les geven als docent aan de opleiding psycho-energetisch therapeut. De huidige derde jaar wordt dan mijn laatste groep. Eind volgend schooljaar heb ik dan deze mooie opleiding ruim dertig jaar door mogen geven aan vele belangstellenden. Het ontwikkelen van een opleiding als deze heeft mij persoonlijk en spiritueel heel veel gebracht, ik kan nu wel zeggen dat het mijn levenswerk is.

Nieuwe docenten
     Miriam Klement neemt dit stokje over in Zeddam (Oost-Nederland) en zij begint vanaf september a.s. als docent voor de nieuw te starten groepen. Afgesproken is dat Miriam met het SIO-lesprogramma mag werken voor wat betreft de opleidingen psycho-energetisch therapeut en meditatietrainer. Als zelfstandig ondernemer neemt Miriam cursisten aan en is zij verantwoordelijk voor haar eigen onderneming, net zoals Annemieke de Leeuw dit al vijf jaar met veel succes doet in Limburg.
     Bezoek hiervoor ook de website van Miriam: www.miriamklement.nl . Miriam heeft op 26 augustus a.s. een extra SIO-Informatiemiddag aangekondigd in hotel Ruimzicht, Zeddam. Geef het door!

Opperhoofd
     Ik verdwijn niet helemaal van het toneel, ik blijf beide SIO-docenten ondersteunen en we blijven samenwerken als team, mijn rol wordt er een van supervisie. Ik blijf de korte trainingen geven zoals de workshop 'Verandering & Groei', de 'OPET-studiedagen'. Vanaf 2018 organiseer ik extra bijscholingsdagen voor iedereen toegankelijk met als doel een interessante studiedag, even op ademkomen en communiceren met vrienden en vakgenoten. Iedere studiedag heeft een eigen thema, maar de ademoefeningen zijn een belangrijke rode draad door elke studiedag heen. Bewust ademen dwingt ons naar binnen te keren en dat stimuleert tot innerlijke aandacht, meditatie en zelfreflectie. De eerste bijscholingsdag heeft als thema 'Overtuigingen en autoriteit'. Zie hiervoor ook de agenda op de website.

Van harte wens ik iedereen een fantastische zomer en vakantie toe en tot ziens in september!