• d_Reserve.jpg
  • Afbeelding-902.jpg

     Het belangrijkste doel van het werken met energie voor mij is te leren om te leven vanuit een natuurlijke openheid, te leven vanuit je hart en elke pijnlijke emotielaag die eronder ligt door te werken tot aan je ware Zelf. Mediteren helpt hierbij. Mediteren betekent voor mij het trainen van mijn geest. Het geeft de rust en leegte die ik nodig heb om goed te kunnen functioneren. Wat mij helpt om zover te komen is techniek 'energie laten stromen'. Dit is een oefening waarbij kosmische en aarde energie bewust door het lichaam wordt gekanaliseerd en zo een balans schept tussen deze twee krachten in het lichaam.

Werken met kosmische energie
     Van nature zijn we allemaal verbonden met de aarde en de ruimte om ons heen, de kosmos. Met de energie van de aarde zijn we meestal meer vertrouwd, omdat we de aarde directer ervaren als een realiteit, bijvoorbeeld al door ons lichaam dat is opgebouwd uit aarde-elementen en de weerbarstige uitdagingen die de vastheid van de aarde ons biedt.
     Onze relatie met de aarde is daarom makkelijker te begrijpen dan onze relatie met de kosmos die vooral verticaal is. Waar de aarde ons leert omgaan met haar materiële krachten, zo verbindt de kosmos ons met andere kwaliteiten die nodig zijn voor de mens. De kosmische energie brengt ons in contact met de hogere chakra's, met de wereld van ideeën en gedachten, ze geeft ons voeding over onze eigen unieke essentie, onze Bron. Ze inspireert ons met nieuwe ideeën en krachtige beelden en brengt ons dichterbij het niet fysieke aspect van onszelf, onze ziel en geest.

Balans aarde en kosmische energie
     Beide krachten staan niet op zichzelf, ze hebben elkaar nodig zodat de kosmische energie de creativiteit en inspiratie in de fysieke wereld kan manifesteren. De bedoeling is een balans te ontwikkelen tussen de lagere energietrillingen van de aarde en de hogere energietrillingen vanuit de kosmos. Waar de grondingsenergie de onderste helft van ons lichaam voedt, zo voedt de kosmische energie de bovenste helft van ons lichaam. De oefening energie laten stromen leert je om je open te stellen voor de kosmische energie die via het kruinchakra het lichaam binnenstroomt en die via het energiekanaal van je ruggengraat de chakra's en het lichaam voedt.

Oplossen van opgehoopte spanningen
     Voor mensen die bijvoorbeeld spanningshoofdpijn ervaren of teveel in hun hoofd zitten is het leren doorstromen en in balans brengen tussen aarde- en kosmisce energie een goed advies, omdat je zo alle opgehoopte spanningen in je hoofd doelgericht kunt laten doorstromen. Werken met kosmische energie betekent ook dat je vrij bent om zelf te bepalen wat je wilt ontvangen en loslaten. Heb je behoefte aan meer inspiratie en creativiteit verbind je dan meer met de kosmische energie. Wil je iets neerzetten op aarde versterk dan je contact met de aarde en haar grondingsenergie.

Unieke Essentie Energie
    Sinds mijn eerste lessen intuïtieve ontwikkeling heb ik het begrip kosmische energie en de oefeningen ermee verbonden heel waardevol gevonden. Voor mij betekenden ze een contact met een groter ruimtelijker gevoel dan voorheen, ik maakte deel uit van een groter geheel, ik kon zelf bewust contact leggen met mijn Unieke Essentie Energie, energie die mij inspireert en bij mij hoort! Dat was niet vreemd, eerder vertrouwd, maar weggezakt. Het idee om je ervoor open te kunnen stellen en er bewust contact mee te maken ervoer ik als rijkdom en nog, want het zijn oefeningen die ik nog steeds praktiseer sinds mijn eerste lessen jaren geleden.

Praktische toepasing
     Deze energetische oefeningen zijn niet alleen individuele oefeningen, want als psycho-energetisch therapeut wordt het energie laten stromen veel toegepast om anderen te helpen een beter contact met het hele lichaam te krijgen. Wie weet helpen ze jou ook om dit voorjaar een goede innerlijke doorstroming te geven!