• d_Reserve.jpg
  • Afbeelding-902.jpg

Studiedag SIO / OPET 
     Begin november hebben we de halfjaarlijkse OPET studiedag gehad. OPET betekent organisatie psycho-energetische therapie en is bedoeld voor oud-cursisten van de opleiding. Zij kunnen deelnemen aan deze studiedagen waarin methodieken herhaald en verdiept worden en nieuwe ervaringen en kennis gedeeld. Er wordt gewerkt vanuit meditatie, energetische oefeningen en counseling. Maar een OPET studiedag is niet alleen een serieuze verdieping in studiethema's, maar ook een dag van onderlinge uitwisselingen en genieten van de heerlijke lunch en sfeer van hotel Ruimzicht in Zeddam.

Bruggen bouwen
     Een belangrijk uitgangspunt van de SIO is dat ons fysieke bestaan niet losstaat van wat we noemen een 'onzichtbare wereld'. Dit heeft te maken met zaken die we meestal niet zien, maar die medebepalend zijn voor onze innerlijke drijfveren: hoe we ons voelen, hoe wij denken, hoe we luisteren, onze beeldvorming, onze herinneringen, ons gedrag, onze passie.
     Onze innerlijke reacties zijn vaak niet zichtbaar voor onszelf en anderen, maar ze bestaan wel in onze ziel, ons lichaam, in onze geest. Ons doel is een brug te leren scheppen tussen materie en geest, het zichtbare en het onzichtbare, het bewuste en het onbewuste. Zo'n brug kennen we al in de oosterse energetische geneeskunde, de acupunctuur, de Ayurvedische geneeskunde, de yogatradities en de homeopathie. Al deze tradities werken vanuit het standpunt dat de mens uit meer energiefrequenties bestaat dan alleen de fysieke materie zoals de aura, de chakra's, de energiebanen (nadi's). Op helderziend niveau zijn veel van deze energiefrequenties te zien, te onderzoeken, te begrijpen en te duiden, bijvoorbeeld bij een aura reading.

Creatief visualiseren
     Deze laatste studiedag stond het zesde chakra centraal. Het talent van het zesde chakra is om met beelden en gedachten te werken; creatief visualiseren en helderziendheid. Een onderzoek richt zich dan op helderheid, zuiverheid, creativiteit en kracht van beelden en denken van onszelf. Het besef dat mijn beeldvorming en manier van denken een uitwerking hebben op mijzelf en mijn omgeving schept een eigen verantwoordelijkheid, maar geeft mij ook een kans om mijn werkelijkheid en visie positief te ondersteunen en projecteren in de wereld.
     Interessant thema van het zesde chakra blijft echter altijd het fenomeen van 'De nieuwe kleren van de keizer'. Wat wil voor mij zeggen: ' Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet, maar geloof me nou maar!'

Helderziendheid
     Helderziendheid is een lastig vraagstuk, vind ik, iemand beweert iets te zien of te voelen wat kennelijk alleen door deze persoon waar te nemen is en die aan deze informatie een eigen waarheid toekent die niemand kan controleren. Tegelijk roept het onzichtbare ook iets geheimzinnigs op, men kan het invullen vanuit zijn eigen verbeeldingskracht en behoefte en er iets magisch aan toekennen of iets suggestiefs aan toevoegen. De verleiding bestaat ook om in te spelen op de behoefte van mensen die toekomstige zekerheid willen en die klakkeloos boodschappen accepteren van een medium.
     
     Mijn ervaring nu is dat het helder zien niet fout of geheimzinnig is, maar het lastige zit hem in de zuiverheid van interpretatie van de innerlijk verkregen informatie en de manier hoe men hiermee omgaat. Persoonlijke groei, energetische training en kennis over de fijnstoffelijke energielichamen maken dat we gevoeliger voor deze energieniveaus worden en we het onderscheidingsvermogen ontwikkelen hoe hier integer mee om te gaan.
     Dit intuïtieve vermogen geeft ook, wanneer neutraal toegepast, inzicht in kwaliteiten van jezelf en anderen en het kan daarom een positieve ondersteuning zijn in allerlei situaties, relaties en werk, maar het kan nooit een autoritaire kwestie zijn van: 'Ik heb gelijk en jij niet!'

De nieuwe kleren van de keizer
     In dit sprookje van Hans Christian Andersen wordt verteld dat er twee oplichters waren die de keizer, die nogal gek was op kleren en ieder uur van de dag andere kleren aandeed, aanboden om de prachtigste stoffen te weven die je maar kon bedenken. Maar de kleren die van die stof gemaakt werden hadden de wonderlijke eigenschap, zeiden de bedriegers, dat ze onzichtbaar bleven voor ieder die niet voor zijn ambt deugde of onvergeeflijk dom was.
     Nou niemand wilde natuurlijk dom zijn of niet voor zijn ambt deugen dus iedereen deed alsof hij de nieuwe kleren zag en prees de mooie stof, en dat gold ook voor de keizer zelf, want eigenlijk zag hij ook niets, maar durfde dat niet hardop te zeggen. Dus toen de keizer zichzelf liet zien aan het volk in een rijtoer met zijn 'nieuwe kleren' aan boog het volk en prees zijn prachtige kleren. Totdat plotseling de stem klonk van een klein kind: 'Hij heeft niets aan, hij heeft niets aan!'

Neutraliteit
     Op deze laatste studiedag hebben we ook geprobeerd ons te buigen over dit fenomeen, omdat dit nu zo'n typische zesde chakra eigenschap is. Wanneer ervaren we de wereld in en om ons heen nog zoals het kind, onbevangen, onbevooroordeeld als een neutrale werkelijkheid? Een werkelijkheid die niet verstopt is achter onze dikke toneelgordijnen.

     Stel je voor dat je vanuit je luie stoel nu eens rustig je ogen sluit, en op dat grote innerlijke scherm daar heel voorzichtig je zelf gecreeërde toneelgordijnen opent. Kijk dan wat je echt ziet van jezelf, eerlijk en zonder vooroordelen. Het laat je vast en zeker ook zien welk een creatief scheppende energie er verborgen zit in je zesde chakra en aan jou de keuze hoe je jouw beeldvorming en je verbeeldingskracht bewuster wilt gaan toepassen.

Veel succes!