In augustus 1985 was ik op bezoek bij een vriendin en bij haar op tafel lag een net uitgekomen boek dat de titel droeg 'Intuïtieve ontwikkeling' van Linda Keen. Mijn vriendin vertelde erover, omdat ze het een prettig leesbaar boek vond over helderziendheid in samenhang met energetische en spirituele ontwikkeling, praktisch en direct toepasbaar. Achter in het boek stond een adres waar je je op kon geven voor een cursus. Mijn vriendin vertelde dat ze zich had opgegeven voor een basiscursus in Zutphen, de eerste die Linda na het uitkomen van haar boek zou starten. Ik mocht het boek lenen en ik deelde haar enthousiasme. Ook ik gaf mij toen op voor de basiscursus intuïtieve ontwikkeling en samen zijn we die herfst hiermee begonnen. Het boek betekende voor mij een directe herkenning van delen van mijzelf die ik in die tijd door complexe privéomstandigheden kwijt was geraakt.

     Wat mij raakte was dat ik, zowel in het boek als later tijdens de cursusavonden, voor het eerst sinds lange tijd besefte dat situaties en problemen niet uitsluitend rationeel opgelost kunnen worden en dat ik niet altijd argumenten moest blijven zoeken om goed over te komen, serieus genomen te worden of bevestiging te krijgen - rationeel wenselijk communiceren.

     De training intuïtieve ontwikkeling leerde mij dat mijn eigen gevoelens ertoe deden, dat communiceren meer is dan alleen beredeneren en logica. Ik merkte dat ik ver was afgedwaald van mijzelf en dat ik de intuïtieve taal weer moest leren herkennen, accepteren en toepassen. De oefeningen leerden mij naar binnen te keren, stil te worden, te luisteren, innerlijke gesprekken te voeren en mijn antwoorden, hoe vreemd ook, serieus te nemen. Antwoorden die komen in de vorm van woorden, gevoel, beelden, dromen, lichaamsreacties, subtiele zintuiglijke, energetische gewaarwordingen en direct weten. Alles kwam samen in mij en mijn denken werd vanaf toen weer een positief instrument. Mijn diepste zijn en talenten zijn toen weer aangeraakt en vanaf dat moment verder gegroeid, ook praktisch in de vorm van trainingen die ik later zelf ben gaan geven. Nog steeds kan ik mij af en toe laten ondersneeuwen door personen die alles eenzijdig rationeel benaderen en die niet meetbare zaken aan de kant schuiven, maar ik kan nu beter bij mijzelf blijven en ieder in zijn waarde laten zonder onzeker te worden.

     De intuïtieve ontwikkeling training heeft mij ook geleerd dat de zogenaamde onzichtbare wereld belangrijker voor mij is dan de zichtbare, want vanuit de diepten van ons wezen, onzichtbaar voor anderen, onstaan de drijfveren die ons voelen, denken en handelen bepalen en uiteindelijk zichtbaar maken. Intuïtieve ontwikkeling heeft mij geleerd om met deze diepten beter in contact te komen en bruggen te leren slaan tussen het bewuste en onbewuste, het zichtbare en het onzichtbare!