Eind januari werd in de media een onderzoek aangekondigd over het fenomeen 'spiegelpijn', de officiële benaming is 'spiegel-aanrakingssynesthesie', een vorm van zintuiglijke waarnemingen die door elkaar lopen. Bijvoorbeeld men proeft kleur, met ziet geuren, men ervaart kleuren bij muziek, maar het is ook het voelen van de pijn van iemand anders of de pijn die iemand aangedaan wordt. Enkele onderzoekers van de universiteit van Nijmegen zijn hierover een onderzoek gestart. In het artikel (29.01.2016 / www.ad.nl/spiegelpijn)  geeft een van de onderzoekers aan dat er een relatie is tussen spiegel-aanrakingssynesthesie en grote empathische vermogens.  

Overgevoeligheid
     Toen ik deze informatie las herkende ik overeenkomsten tussen spiegelpijn zoals beschreven in het artikel en de ervaringen van sommige cursisten van de SIO. Zij ervaren vergelijkbare reacties zoals hierboven beschreven. Wat ook opvalt is hun overgevoeligheid en grote empathische vermogens die wel vaak door elkaar lopen. De intuïtieve ontwikkelingsmethodieken zijn er op gericht om overgevoeligheid bewuster hanteerbaar te maken en de positieve kwaliteit empathie krachtiger. Hoe, zult u vragen? De eerste stap is het (h) -erkennen van je eigen zintuiglijke reacties. De tweede stap is deze ervaringen een naam geven. Dit helpt om naar de derde stap te gaan: het leren onderscheiden of de ervaring van jezelf is of opgepakt van andere personen. De vierde stap: wat betekent de informatie voor jou? Het stellen van vragen helpt om sneller helderheid en inzicht te krijgen.
     En wat voorheen misschien als lastig, pijnlijk of verwarrend ervaren werd, wordt zo beter begrepen en dat maakt eigen keuzes mogelijk hoe hiermee om te gaan. Bijvoorbeeld door te durven zeggen: 'Ik ben ik en jij bent jij'!  of 'Ik weet wat mijn zintuigen mij willen zeggen en dat is O.K. voor mij.' Dit is één van de hulpmiddelenen om zelf structuur aan te brengen aan je gevoeligheid en de kwaliteit ervan als een positief talent te zien.


Kwaliteit
     Deze gevoeligheid heeft onder anderen als kwaliteit dat het gebruikt kan worden als hulpmiddel voor energetische genezing. Bij het werken met energie als reader en healer wordt er bewust afgestemd op het energieveld van de ander. De zintuiglijke ervaringen die de energetisch therapeut oppakt van iemand geven hem informatie over iemands gezondheid en psychische processen, hetgeen de basis kan zijn van iemands begeleidingsproces. Dit vraagt om een neutrale houding en kennis van het subtiele energieveld van de mens. Het is te vergelijken met het radioprincipe - afgestemd zijn op een bepaalde frequentie zodat de bedoelde zender in de ether hoorbaar wordt. 
     Dit is een natuurlijk verschijnsel, maar het wordt pas lastig als men teveel is afgestemd op anderen, vooral wanneer negatieve informatie de overhand heeft. De kunst is om wat je oppakt om te buigen naar positieve informatie en de negatieve informatie los te laten en vooral weten hoe je allereerst op jezelf afgestemd moe blijven. Het interessante is wel, vind ik, dat wetenschappers deze, voor mij, immateriële werkelijkheid willen bestuderen, misschien accepteren zij ook dan een werkelijkheid die verder gaat dan onze zintuigen.