• d_Reserve.jpg
  • Afbeelding-902.jpg

     In 1983 verscheen bij uitgeverij Ankh Hermes het honderdste Ankertje met de titel 'De honderdste aap'. Het was de tijd van de protesten tegen kernbewapening. Dit honderdste Ankertje is vrij van copyright en er wordt aan ieder lezer gevraagd de inhoud door te geven. In dit boekje wordt het 'honderdste aap'-verschijnsel beschreven als hulpmiddel tegen de gevaren van kernbewapening en wat, volgens de auteur Ken Keyes jr., onze enige hoop voor onze soort kan zijn.

Wat is het "honderdste aap"-verschijnsel?
     Het 'honderdste aap'-verschijnsel laat zien dat, indien een voldoende aantal van ons zich van iets bewust is, wij allen er ons van bewust worden. Het 'honderdste aap'-verschijnsel werd ontdekt tijdens een experiment dat onderzoekers in een apenkolonie op het eiland Koshima uitvoerden. Door de aan de energie van 99 apen toegevoegde energie van de 'honderdste aap' bleek het nieuwe bewustzijn van die honderd plotseling bij alle apen - ook in veraf en geïsoleerd levende kolonies - aanwezig. De aanslagen in Parijs de afgelopen maand brachten bij mij het effect van de 'honderdste aap' weer in herinnering. Wat zou het mooi zijn als er een kritische massa het bewustzijn van vrede en creativiteit verwerft en dit kan doorgeven van geest tot geest!
     
     Als uw belangstelling is gewekt volgt hier het verhaal van de "honderdste aap":
     "...Meer dan zestig jaar geleden is de Japanse aap, Macaca fuscata, in het wild geobserveerd. In 1952 gaven onderzoekers apen op het eiland Koshima zoete aardappels, die ze in het zand lieten vallen. De apen vonden de smaak van de rauwe zoete aardappels lekker, maar zij vonden het zand onaangenaam. Een achttien maanden oud wijfje, dat Imo was genoemd, ontdekte dat zij het probleem kon oplossen door de aardappels in een naburige beek te wassen. Ze leerde dit trucje aan haar moeder. Haar vriendinnen leerden deze nieuwe manier eveneens en zij gaven haar ook door aan hun moeders. Voor de ogen van de onderzoekers werd deze culturele innovatie geleidelijk opgepikt door verschillende apen. Tussen 1952 en 1958 leerden alle jonge apen de zanderige zoete aardappels te wassen om ze smakelijker te maken. Alleen die volwassenen die hun kinderen imiteerden, leerden deze maatschappelijke verbetering aan. Andere volwassenen volhardden in het eten van zoete aardappels met zand. Toen gebeurde er iets opzienbarends. In de herfst van 1958 was een aantal Koshima-apen, het juiste aantal is niet bekend, zoete aardappels aan het wassen. Stel dat op een morgen toen de zon opkwam er op Koshima negenennegentig apen waren die hadden geleerd hun zoete aardappels te wassen. En stel dat later op die dag de honderdste aap leerde zoete aardappels te wassen.

     OP DAT MOMENT GEBEURDE HET!

     Tegen de avond van die dag waste bijna iedereen van de troep de zoete aardappel alvorens ze te eten. De toegevoegde energie van deze honderdste aap veroorzaakte op de een of andere wijze een ideologische doorbraak! Maar, let goed op! Het meest verrassende dat de onderzoekers vaststelden, was, dat de gewoonte zoete aardappels te wassen spontaan de zee over sprong! Apenkolonies op andere eilanden en op het vasteland bij Takasakiyama, begonnen hun zoete aardappels te wassen! Dus als een bepaald kritisch aantal een bewustzijn verwerft, kan dit nieuwe bewustzijn worden doorgegeven van geest tot geest..." (Bron: Ken Keyes jr.)

Ben jij de honderdste aap?
     Dit principe is ook werkzaam in de mens en ik geloof, net als de auteur Ken Keyes jr. dat het een reële mogelijkheid biedt om de mensheid te doordringen van het loslaten van een 'wij-tegen-hen' vijand-denken cultuur. Hoewel het precieze aantal kan variëren, betekent het 'honderdste aap'-verschijnsel dat, als alleen maar een beperkt aantal mensen een nieuwe weg kent, deze het bewustzijnsbezit van die mensen kan blijven. Maar dat er een punt bestaat waarop, als er maar één mens meer afstemt op dat nieuwe bewustzijn, een veld wordt versterkt, zodat dit bewustzijn bijna iedereen raakt.
     Jouw bewustzijn is vereist bij de groei naar een betere wereld. Jij zou de 'honderdste aap' kunnen zijn... Je zou die toegevoegde bewustzijnsenergie kunnen leveren die nodig is om het gemeenschappelijke bewustzijn te scheppen van de dringende noodzaak sneller te komen tot een vreedzame wereld.