• d_Reserve.jpg
  • Afbeelding-902.jpg

     In de opleiding tot meditatietrainer van de SIO wordt er onder andere gewerkt met geometrische vormen als hulpmiddel voor meditatie. Cursisten kiezen een symbool waartoe hij of zij zich aangetrokken voelen. Vervolgens wordt het gekozen symbool door de cursist getekend en tijdens het mediteren concentreert men zich zo lang mogelijk op de uitgekozen vorm. Dan sluit men de ogen en men visualiseert hoe het beeld verschijnt in de ruimte net boven de ogen, het zogenaamde 'derde oog'. Het beoogde doel is de geest leeg te maken en het beeld op je in te laten werken.

     In de westerse mysterietradities werden geometrische vormen als driehoeken en cirkels vaak gebruikt bij meditatie. Zulke vormen zijn niet alleen gemakkelijk te onthouden, maar ze hebben ook een diepere symbolische betekenis. De naar boven gerichte driehoek bijvoorbeeld staat voor het streven van de menselijke geest naar God, terwijl de naar beneden gerichte driehoek staat voor het neerdalen van de goddelijke geest in de materie. De cirkel staat voor het absolute, zonder begin of einde. 
     Waarom er al eeuwenlang gewerkt wordt met symbolen als hulpmiddel voor meditatie is omdat de wereld van symbolen een levende wereld is en je een symbool kunt vergelijken met een zaad dat je in de grond stopt. Als je een symbool 'in je hoofd stopt' en er goed voor zorgt net als met een zaadkorrel in de aarde, verschijnt er geleidelijk een 'takje' dat uitgroeit tot een grote boom. Zo kun je werken en genieten in de schaduw van je eigen boom, je plukt er de vruchten van, er worden weer zaden gezaaid en alles begint opnieuw. De wereld van de symbolen is dus een levende wereld voor wie dat zo wil zien, want net zoals het zaad een hele boom in wording omvat, zo omvat ook een symbool een heel gebied van kennis samen. Maar om die symbolen te ontcijferen, zodat ze tot ons spreken, dienen we ze in ons levend te maken.

     Dat het levend maken van geometrische symbolen in de materie gezet kan worden heb ik zelf kunnen ervaren. In 1988 begon ik in Hummelo met de eerste stappen van de SIO. Na ruim een jaar kreeg ik de gelegenheid om in Apeldoorn met een studiegroep te starten. Het jaar daarop werd ik gevraagd om dat in Almelo ook te doen en weer een jaar later in Aalten. Tot midden jaren negentig heb ik vanuit Hummelo in Apeldoorn, Almelo en Aalten les gegeven en de cursussen intuïtieve ontwikkeling verder uitgewerkt tot de opleiding die het nu is. Op een dag wees een goede kennis, die als vrijmetselaar veel van geometrische symboliek wist, mij erop dat het opvallend was dat ik in drie plaatsen les gaf die alledrie beginnen met de letter A, een letter die volgens hem ook gelijk staat met het getal een, wat vanuit de numerologie gezien verbonden is met nieuwe initiatieven. Toen ik vroeg wat dat dan betekende was het antwoord kort en bondig: 'Nou, je bent jezelf aardig aan het neerzetten!' Zo had ik het toen nog niet begrepen.

     Thuisgekomen heb ik de landkaart erbij gehaald om de locatie van deze plaatsen te bekijken en kwam ik tot de ontdekking dat de verbinding tussen deze drie plaatsen uit een gelijkbenige driehoek bestaat en dat bijna in het midden ervan het mooie dorpje Almen ligt. Dat gaf me te denken over de werking van geometrische symbolen ervan in de materie en het neerzetten van mijn eigen werk in die tijd. Mogelijk hebben deze plaatsen historisch een functie gehad als zijnde plekken waar nieuwe ideeën, initiatieven, kracht, originaliteit en inspiratie uit voortkwamen, kwaliteiten die bij de letter A en het getal een horen en de driehoek die het kader ervan neerzet.

     Op een zeker moment, na zeven, acht jaar, liep deze fase af, in al deze plaatsen werden cursusruimtes gesloten of anders ingevuld. Toen ik op zoek ging naar nieuwe lesruimte kwam ik terecht in Zeddam in hotel Ruimzicht, waar de SIO sinds 1996 tot volle tevredenheid actief is, de letters A en Z omvattend.