De eerste ronde van het SIO-schooljaar is achter de rug. We hebben alle groepen in Zeddam en Heythuysen ontmoet en het is altijd een hartelijk weerzien voor de oude bekenden en een hartelijk welkom voor de nieuwe cursisten. Zo'n eerste ronde is voor mij erg belangrijk, omdat ik het gevoel heb dat dan de basis van het hele aankomende schooljaar neergelegd wordt en dat ervaar ik ook als een verantwoordelijkheid naar de docenten en cursisten. Het spreekwoord 'Een goed begin is het halve werk' vind ik mooi van toepassing, want in het startmoment komt voor mij de intentie van het nieuwe schooljaar kernachtig samen: spanning, keuzes, concentratie, gedrevenheid, motivatie, wilskracht en de liefde voor mijn werk. Dezelfde nieuwsgierigheid, herkenning en spanning straalt af van de cursisten.

     Deze bal van energie kan dan alleen nog maar gekanaliseerd worden door de realiteit van het werken tijdens de lesdagen die volgen. De keuze ergens aan te beginnen rroept altijd reacties op. Het enthousiasme van de start kan getemperd worden door de confrontatie met oude gewoontes, verwachtingen en ideeën of iemands motivatie wordt getest door teleurstellingen en het verlies van doelen. Maar ook andersom: het verkrijgen van inzichten, de toepassing van de intuïtieve ontwikkelingsmethodieken en het ervaren van persoonlijke groei stimuleert om door te gaan.

     Tussen het begin en het einde van een schooljaar komt een heel scala van emotionele golfbewegingen voorbij: de ernst van de studie; leergierigheid; de traan van het persoonlijke verdriet; de verfrissende ruimte van de lach; de verdieping in jezelf; de vriendschappen die ontstaan; de ontdekking van de verbinding tussen de binnen- en de buitenwereld van jezelf en nog veel meer.
     En zo belangrijk als het begin is van het SIO-schooljaar, of van welke activiteit u ook onderneemt, zo belangrijk is ook het einde van het schooljaar. Dat kent ook een sterke dynamiek zij het met een iets andere sfeer, namelijk het schooljaar goed willen afronden, niet alleen door de docenten, maar ook door de cursisten. We blikken terug, we bespreken de verslagen of we dragen onze eigen gemaakte sprookjes voor, we halen herinneringen op, er worden nieuwe keuzes en plannen gemaakt, er is een afscheid, maar ook de warmte voor elkaar, en niet te vergeten de vakantievooruitzichten.

     Het omarmen van het ritme van een SIO-schooljaar betekent dus veel voor mij. Het leert mij deelnemer en waarnemer te zijn van alle processen die ermee verbonden zijn: menselijk, praktisch, energetisch en spiritueel, soms neutraal, soms niet, maar altijd vanuit de oefening om te willen verbinden en positiviteit en creativiteit te stimuleren.