Er wordt mij regelmatig gevraagd wat nu eigenlijk psycho-energetische therapie is en hoe het werkt. Meestal verwijs ik dan naar het woord zelf: 'psycho' is verbonden met het psychische leven van de mens en heeft betrekking op de geest en de ziel, de psychische gesteldheid van de mens. De toevoeging 'energetisch' duidt op het werken met het energieveld, de aura en de chakra's. 'Therapie' betekent o.a. een methode om iets te verbeteren en dat is wat de psycho-energetisch therapeut beoogt, een bestaande situatie waarin iemand disbalans ervaart, verbeteren.

Werkmethode 
     De psycho-energetisch therapeut werkt met 'intuïtieve ontwikkelingsmethodieken'. Men moet dan denken aan begeleiding met behulp van visualisatieoefeningen; adembegeleiding; luisteren naar het lichaam; het energieveld, de aura en de chakra's, onderzoeken; het toepassen van healingtechnieken die het energieveld zuiveren en aanvullen en het werken met de symboliek van tekeningen en counseling maakt zaken die spelen bespreekbaar en bewust. De ondersteunende ontspannings- en healingoefeningen zorgen voor een afname van stress, waardoor het immuun-systeem versterkt wordt. De psycho-energetisch therapeut werkt ontwikkelingsgericht en streeft naar zelfverant-woordelijkheid en zelfsturing van de cliënt.

Verbinding van de ziel en de persoonlijkheid
     Een belangrijk uitgangspunt voor de psycho-energetisch therapeut is samen met de cliënt te zoeken naar balans en verbinding met zijn eigen natuur en potentieel. Onderzocht wordt hoe iemand reageert op klachten als spanning, stress, disbalans en de achtergrond ervan. Hij/zij stelt geen diagnoses zoals de reguliere arts doet, maar hij kijkt hoe een fysieke klacht verbonden is met de gemoedsgesteldheid van iemand, omdat iemands reactie op emoties en gevoelens ook het lichaam beïnvloedt. Psycho-energetische therapie werkt vanuit het besef dat elke disbalans in onze eigen aard een losmaken is van de verbinding met de eenheid van het leven en de Schepping. Dit vereist een mentaliteitsonderzoek van de cliënt dat zich richt op zelfonderzoek, zelfontdekking en zelfbewustwording, want alleen in onszelf is de werkelijke oorsprong van disbalans te vinden.

Het lichaam als raadgever
     'Wat zegt je gevoel?' en 'Waar voel je dat?', wordt er regelmatig gevraagd. De vragen lijken eenvoudig, maar in de praktijk gaan we er vaak aan voorbij. Toch is juist het contact leggen met het gevoel van de cliënt een belangrijk hulpmiddel voor de psycho-energetisch therapeut en blijkt ons eigen lichaam een wijze raadgever.
     Intuïtieve ontwikkelingsmethodieken helpen je te leren luisteren naar je eigen gevoel op een constructieve manier. Het genezende aspect ervan is ook verbonden met de groeiende kennis en ervaring van het werken met het energieveld van de mens, omdat het een verbinding schept tussen de materiële en de geestelijke wereld, een thuiskomen in jezelf.