Het licht is dit voorjaar zo prachtig, vind ik, het tovert de jonge blaadjes aan de bomen en de bloemen overal als prachtige, transparante diamanten. Het is alsof alle kleuren van de regenboog nu uit de aarde tevoorschijn komen in plaats vanuit de hemel. Deze heldere kleurenpracht raakt me ieder voorjaar diep en soms herken ik dezelfde lichttrilling in schilderijen die door hun makers geniaal op het doek zijn gezet.

     Om dezelfde kleurrijke helderheid te krijgen op allerlei zaken die in het leven spelen is vaak lastiger, maar het voorjaarslicht is voor mij in ieder geval ook een symbool om te zien hoe de Natuur niet alleen buiten, maar ook in mij werkt. Ik ervaar het effect van licht en kleur niet alleen in mijn lichaam, mijn denken en mijn gevoel, maar ook in voeding, de aura en chakra's. Het is toch een waar geschenk om door de kracht en de zuiverheid van de zon, haar licht en regenboog, geraakt en gevoed te mogen worden?

     Peter Deunov, de Bulgaarse filosoof en theoloog (1864-1944), verbindt in zijn boek 'De mystieke kleuren van het licht', de rode lichtstralen met liefde en vergeving en hij hoopt dat de mens geworteld en verankerd mag zijn in de liefde. De oranje lichtstralen worden gezien als energie verbonden met eenheid en als een geest van belofte voor gezondheid. De gele lichtstralen noemt hij de geest van wijsheid en inzicht. Hij zegt hierover: 'Voer overleg en beraad in je vaandel, verlies dat nooit uit het oog. Zij zijn raadgevers, zij leren je wat het betekent rechtvaardig en oprecht te zijn.' De groene lichtstralen zijn voor hem verbonden met groei, vruchtbaarheid, voorspoed en oorzaak en gevolg, een mens oogst wat hij zaait, maar ook met vernieuwing van denken. De blauwe lichtstralen zijn verbonden met de geest van waarheid, schoonheid en rechtvaardigheid. Hij schrijft: 'Overweeg steeds wat waar en verheven is, rechtvaardig en zuiver, beminnelijk en eervol, alles wat deugdzaam is en lof verdient.' De violette lichtstralen worden gezien als de geest van kracht, want zo zegt hij: '...Het koninkrijk van God is geen zaak van woorden, maar van kracht, het is binnen uw bereik. Het is een kracht verbonden met zachtheid. Niet met geweld of brute kracht zal het werken lukken, maar met behulp van de kracht van de geest, de violette lichtstralen.'

     Het zijn voor mij inspirerende teksten en ze helpen mij mijn leven in te kleuren en de juiste kleurhelderheid weer te ontdekken wanneer alles vaal en kleurloos is geworden. Misschien is het weer eens tijd om vandaag mijzelf een kleurrijke bos bloemen cadeau te doen en er ook van uit te delen aan wie ze wil ontvangen!