Bij de afsluiting van de meditatietrainersopleiding gisteren werd door de deelnemers ervan vooral duidelijk dat van alle diverse meditatietechnieken die geoefend zijn het 'Gronden' als een van de belangrijkste en prettigste techniek ervaren werd. Dit lijkt tegenstrijdig, omdat men bij mediteren vaak het idee heeft dat het vooral om hoge en verheven zaken gaat - een wegdwalen uit de drukte van het dagelijkse leven. Maar denk eens hoe we te werk gaan als we zaken uit willen zoeken, we spreken dan over iets dat grondig aangepakt moet worden, we willen het tot op de bodem uitzoeken we starten een diepgravend onderzoek.

      En bij mediteren is het gronden net zo belangrijk als bij alle dagelijkse zaken in het leven, het is zelfs een noodzakelijke voorwaarde om goed te kunnen mediteren. Gronden staat voor verbinding met de aarde en je lichaam, wat een gevoel van veiligheid, overzicht en rust geeft. En om tijdens het mediteren een zeker niveau van een alert bewustzijn te houden is een goede lichaamsverbinding noodzakelijk juist om te voorkomen dat je in slaap valt of wegzweeft. Gronden of aarden betekent zo een bewust naar binnen brengen van de aandacht in jezelf en een diepere ervaring van het hier en nu.
     De praktijk van de techniek is heel eenvoudig: breng stapsgewijs je concentratie naar de verschillende delen van je lichaam en laat je aandacht daar even rusten. De aandacht op het eigen lichaam is vooral bedoeld als een focuspunt om los te komen van malende gedachten, een gevoel van veiligheid te creëren en invloeden van buitenaf te neutraliseren. Het directe effect is een rustiger worden van de ademhaling, een gevoel van stilte en het vermogen objectiever te kunnen waarnemen.

    Welke meditatietechnieken je ook toepast, het werken met grondingsoefeningen is belangrijk en noodzakelijk. Vaak wordt datgene wat ogenschijnlijk zo eenvoudig lijkt over het hoofd gezien, maar voor mij blijft het gronden, ook in andere situaties, het meest krachtige instrument. 
     Ik wens iedereen mooie en insprerende meditaties toe!