Het SIO-schooljaar zit er weer op in Zeddam en Heythuysen. Een welverdiend applaus voor alle cursisten van het afgelopen jaar. Voor de nieuwe Meditatietrainers, voor de cursisten van de workshop Verandering & Groei, voor de oud-cursisten waarmee we altijd weer leerzame en fantastische OPET-studiedagen beleven. En tenslotte een applaus voor de cursisten van de driejarige opleiding psycho-energetisch therapeut, waarvan er dit jaar elf thuis hun schooltas aan de vlaggenstok hebben gehangen.

     Het afgelopen schooljaar is er hard gewerkt en de SIO-docenten ervaren het als een geschenk om iedereen een stukje op weg te kunnen helpen. Om er één treffend voorbeeld uit te lichten: wat valt er nu te leren aan zaken als energiegevoeligheid? Een steeds terugkerend thema bij cursisten. In het kort gezegd staat iemand met energiegevoeligheid meer open voor invloeden uit zijn of haar omgeving zoals sfeer en stemmingen van anderen. De positieve kant is dat energiegevoelige mensen meer invoelend en meelevend zijn, graag anderen willen helpen en voor ze zorgen. Maar het wordt lastiger wanneer het doorschiet naar overgevoeligheid. Dit leidt vroeg of laat tot reacties als irritatie, vermoeidheid, nervositeit en een gevoel niet meer jezelf te zijn. Cursisten leren in de opleiding hun gevoeligheid in kaart te brengen, te herkennen en er bewuster zelfbeschermend op te reageren. Wat eerst vaak als een handicap ervaren werd wordt nu een evenwichtinge houding van mededogen naar anderen en een persoonlijke bescherming naar zichzelf.

Bescherming
     Dat ondervond ook een van de studenten van de opleiding die zoveel invloeden van anderen oppakte dat ze op een gegeven moment haar werk niet meer goed kon verrichten. Haar sociale contacten werden minder, omdat ze zich daarna vaak ziek voelde. Zij vertelde mij hoe de opleiding haar meer inzichten heeft gegeven en ze de oorzaken heeft leren begrijpen waarom ze zoveel van anderen oppakte. ' De visualisatieoefeningen en bewuster worden van positief denken hebben mij enorm geholpen om beter bij mezelf te blijven. Daardoor werd ik mij bewust van mijn aura en voelde ik wat ermee gebeurde als ik te weinig mijn grenzen trok of geen nee durfde te zeggen.'

     De aura, het energieveld om ons heen beschermt ons fysiek en psychisch. Door middel van haar kleurenuitstraling worden onze persoonlijke kwaliteiten zichtbaar, want iedere kleur vertegenwoordigt een unieke kwaliteit. Als iemand te weinig werkt met de eigen unieke kwaliteiten, bijvoorbeeld door geen grenzen te trekken, bestaat de kans dat de aura van deze persoon zwakker wordt, energie verliest en daardoor teveel open staat voor invloeden van zijn of haar omgeving. Ik vergelijk de aura altijd met de ozonlaag om de aarde die onze planeet beschermt, maar die deze beschermende kwaliteit kan verliezen door o.a. industriële vervuiling met negatieve gevolgen voor de aarde en zo ook voor de mens. Als individu staan wij hier vaak machteloos tegenover, maar er is, vind ik, één lichtpuntje - dat wij heel dicht bij onszelf kunnen blijven door te willen groeien in bewustzijn en onze eigen negatieviteit leren omzetten naar wat goed en lichtvol is voor jezelf, de ander en de aarde!

Een welverdiende vakantie voor allemaal en tot september!