De start van het nieuwe schooljaar is ieder jaar weer een bijzondere gebeurtenis voor mij. De weg ernaartoe is vol overgangen zoals de organisatie, voorbereidende gesprekken met docenten en nieuwe cursisten en de lesvoorbereidingen.

     Voorafgaand aan het SIO-schooljaar echter begint het reguliere onderwijs wat een voorbode is voor de SIO-start. Wekenlang hoor ik spelende en lachende kinderen hier in de straat en het dorp en van de ene op de andere dag zie ik diezelfde kinderen met ernstige gezichtjes, gewassen en gekamd, weer naar school gaan. Sommigen lopend of fietsend of aan de hand van een ouder, de oudere kinderen gaan naar scholen in de stad. De overgang van zomerse vrolijkheid en vrijheid naar de discipline van een schoolklas is best pittig, vind ik. Maar als het dan toch niet anders kan dan is een schoolstart het prettigst in september, zoals dit jaar, omdat  dan de natuur al een handje meehelpt om mee te stromen met de verandering. De sfeer van de aankomende herfst hangt dan al in de lucht: spinnenwebben, mistslierten en fruittafeljes langs de binnenwegen die de rijke oogst van de zomer laten zien. In Hummelo wordt de opstart van het nieuwe schooljaar nog wat verzacht door het plaatselijke volksfeest en zo springen we in hink-stap-sprong het nieuwe schooljaar in. De kinderen van de lagere school hebben dan vrij en doen allerlei spelletjes en ja, de scholen in de stad zullen vermoedelijk wat meer lege plaatsen zien. Het is te merken dat de schoolverplichtingen daarna iets vrolijker worden opgepakt in het besef dat dan het zomerseizoen voorgoed voorbij is, maar dat we er met zijn allen weer voor willen gaan.

SIO-start
     Geïnspireerd door de sfeervolle gebeurtenissen uit mijn dorp start dan als laatste het SIO-schooljaar, altijd in de derde week van september. Een aantal overgangen zijn dan al genomen en de tijd is rijp voor de SIO-start. De overgang voor de oudere jaargroepen verloopt altijd vol enthousiasme, de zomeravonturen kunnen verteld worden en de cursisten willen weer graag beginnen. Iedereen denkt dan dat het geleerde van het voorafgaande jaar vergeten is, maar als we eenmaal met de lessen en oefeningen bezig zijn dan blijkt al gauw dat de zomer spontaan zijn verdiepend werk goed heeft gedaan. In de startblokken staan ook de nieuwe cursisten klaar, weliswaar met een nog wat spannend gevoel van verwachting, maar na enkele lesdagen is de eerste overgang genomen en heerst er een gevoel van opluchting en herkenning.

     Natuurlijk zijn er niet alleen in september bij het begin van het nieuwe schooljaar overgangen, want gedurende het hele schooljaar ervaren docenten en cursisten allerlei overgangen van confrontatie naar loslaten; van frustratie naar inzichten; van boosheid naar humor; van grenzeloos naar begrenzing; van overgevoelig naar gevoelig. Ieder kan het zelf verder invullen. De krachtigste overgang voor mij is wel, wat ik altijd noem, de ervaring van 'het proces van buiten naar binnen keren'. Het gevoel dat er ontstaat wanneer je de vrijheid en ruimte van je eigen binnenwereld ontdekt. Dit samen met anderen te mogen ervaren maakt deze overgang van de zomerse vrijheid naar de discipline van een nieuw schooljaar steeds zo waardevol!

Maria Majoor, 29 september 2014