We kunnen nog zoveel opleidingen en cursussen gevolgd hebben, maar pas als relaties onder druk komen te staan is vaak het moment gekomen om 'het geleerde' te gaan toepassen. Dit overkwam ons allemaal een beetje op de laatste  OPET-studiedag. De OPET is de vakorganisatie voor afgestudeerde cursisten van de opleiding psycho-energetisch therapeut en tijdens de studiedagen worden er psycho-energetische technieken geoefend, onderhouden we ook de onderlinge contacten en bespreken we elkaars ervaringen. De laatste studiedag stond in het teken van communicatie en relaties.

Energiekoorden     
     Door een studiethema te beginnen met een geleide meditatie is er het voordeel dat er redelijk ongedwongen naar een relatie of situatie gekeken kan worden, want er is niemand anders die jouw waarneming in de weg zit als jijzelf. Wanneer er bijvoorbeeld spanningen zijn in een relatie dan wordt dat door jou op een eigen unieke manier ervaren. Juist nu komt ons lichaam ons te hulp, want door daarnaar te luisteren voelen we waar deze relatie ons raakt bijvoorbeeld als een fysieke druk of klacht of als een herinnering of zelfs als een innerlijk beeld van energiekoorden tussen jou en de ander. Deze dag keken we met extra aandacht naar de techniek van energiekoorden, dit betekent dat wat je uitzendt en ontvangt innerlijk zichtbaar of voelbaar wordt als een koord van energie tussen jezelf en de ander. Door de kwaliteit van deze koorden te onderzoeken krijg je een beeld van de onderlinge communicatie. Als je na deze innerlijke ervaring ook nog een tekening maakt over hoe jij naar een bepaalde relatie kijkt ontstaat er een interessant aanvullend beeld. Het bijzondere van tekeningen die zo spontaan na een meditatie gemaakt worden is dat ze veel informatie geven over iemands proces. Vaak door de tekenaar zelf nog niet herkend, maar juist daar liggen aanwijzingen voor counseling en bewustwording. 

Verheldering van relaties
     Tijdens de counseling en healing uitwerking met een werkpartner worden bepaalde relaties duidelijker en de verkregen inzichten ontlokken menige zucht van opluchting. Helderheid en inzicht bieden de mogelijkheid om verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor je eigen gedrag en houding in plaats van een ander iets te verwijten, er ontstaat een gevoel van neutraliteit, een beter overzicht over je emoties.
     Dat maakt het er overigens niet makkelijker op, omdat je vaak nog door de fases van confrontatie en verwerking heen moet. Maar het helpt wel om bewuster het initiatief weer naar je toe te trekken, je relatie bij te sturen en zo richting aan je leven te geven. 
     Communiceren betekent met elkaar in verbinding durven staan en elkaar de gelegenheid geven tot uitwisseling te komen van gedachten en gevoelens. Dat vraagt aandachtig zijn en dat is wat er inderdaad gebeurd is deze dag, vanuit aandacht voor elkaar is er een vruchtbare communcatie ontstaan. Wat een mooie unieke ervaring! 

Maria Majoor, Hummelo, 14 mei 2014