Voor veel mensen is dit weer de periode van het jaar om de belastingpapieren voor een april in te moeten vullen. Zelf ervaar ik dit altijd als een lastige, maar helaas noodzakelijke klus, alhoewel wanneer het eenmaal geklaard is het toch ook helderheid, overzicht en inzicht geeft in het financiële reilen en zeilen.

Veranderingen en balans opmaken 
     In de workshop Verandering & Groei  zijn we op dit moment met een groep cursisten ook actief bezig onze balans op te maken, alleen betreft dit niet een financiële, maar een persoonlijke balans. Er kunnen in iemands leven veranderingen plaats vinden waarvan de impact dusdanig is dat er een behoefte ontstaat om tot een overzicht te komen en de ervaringen ervan te onderzoeken. Net als bij het invullen van de belastingpapieren beginnen we allereerst te inventariseren. Wat het moeilijker maakt is dat het nu gaat om een persoonlijk onderzoek.
     

     Uit dit eerste onderzoek blijkt dat lang niet iedereen helder heeft wat er nu eigenlijk speelt in zijn of haar leven, omdat de buitenkant van gebeurtenissen een verrassende goede dekmantel is en je niet in de gaten hebt dat de innerlijke archiefkasten overvol kunnen zijn. Wat ons helpt is om met de deelnemers van de workshop er eens echt voor te gaan zittten, samen ervaringen te delen en voelen dat we niet helemaal alleen onze persoonlijke inventarisatie hoeven te doen. Je zult je afvragen: wat valt er nou te inventariseren? Een voorbeeld kan dit verduidelijken. Iemand die geconfronteerd wordt met een niet zelf gekozen verandering, bijvoorbeeld een ongeluk of een ontslag merkt vaak pas na een langere periode dat zijn leven niet meer hetzelfde is als voorheen, terwijl hij eerst probeert te ontkennen dat er wat aan de hand is en doorgaat met zijn zaken alsof er niets gebeurd is. Maar omdat er misschien een aantal vertrouwde zaken zijn weggevallen zoals het werkritme, het contact met collega's, de financiële zekerheid of, in het geval van een ongeluk, fysieke beperkingen, kan je niet blijven volhouden dat er niets veranderd is. En onder de oppervlakte beginnen emoties te borrelen die naar boven willen komen - onzekerheid, verwarring, boosheid, verdriet. De fase van inventariseren wil juist die reacties verhelderen om niet te blijven hangen in ontkenning of net te doen alsof er niets aan de hand is. 

Mijn persoonlijke balans
     Inventariseren en balans opmaken helpen om uiteindelijk te durven benoemen wat nu echt jouw persoonlijke veranderingsproces is. We geven het een naam en cursisten ervaren het zelfs als prettig om te zeggen: 'mijn verandering heet....' Vanaf dat moment kun je daar je aandacht op richten, andere afleidende zaken vallen even weg. Hierdoor staan we onszelf toe te voelen, om emoties en dieper liggende gevoelens de vrije loop te gunnen. Met andere woorden: ik hoef niet langer te doen alsof er niets aan de hand is, want dat is het wel! Er ontstaat acceptatie in plaats van frustratie.
     Net als bij het invullen van een belastingformulier is het invullen en benoemen van jouw verandering een zaak van gezonde psychische realiteitszin zodat jouw verandering, en de aanpassing ermee verbonden, inzichtelijk wordt. Jouw reacties mogen er zijn, gedragspatronen maken veel duidelijk en na een tijd van verwerken en integreren kun je met trots ook je innerlijke boekjaar- of jaren afsluiten.

Maria Majoor, Hummelo, 12 maart 2014