In mythologische verhalen en sprookjes begint ieder avontuur van de Held met een zogenaamde 'Oproep'. Dit is meestal een gebeurtenis of gevoel dat deels weerstand, deels nieuwsgierigheid, deels onrust oproept. Er gebeurt iets in het leven van de hoofdpersoon waardoor het vertrouwde alledaagse patroon vaak abrupt verbroken wordt. Hinderlijk, maar toch, hij kan er niet omheen. De boodschap ligt er. Afgelopen maanden klopte zo'n 'Boodschapper' bij mij aan de deur en toen ik open deed zag ik een enge, logge reus voor me staan. Ik wist niet wat ik zag, wilde de deur dichtgooien, maar uiteindelijk vroeg ik toch: 'Wie bent u en wat komt u hier doen?'

Deze maand bestaat de SIO dertig jaar en dit vieren we tijdens de a.s. OPET/SIO-studiedag op 25 maart met een 'Rozendag'. Dit heuglijke feit brengt bij mij natuurlijk allerlei herinneringen naar boven, bijvoorbeeld mijn allereerste groep begin maart 1988 in mijn huiskamer in Hummelo. De kinderen naar school, de huiskamer inrichten voor een groep van acht cursisten, de eerste cursus 'intuïtieve ontwikkelng' van de SIO ging van start.

     Het vakgebied psycho-energetische therapie omvat een breed scala van begeleidingsmogelijkheden gericht op zelfontplooiing en spirituele bewustwording. Een aspect wil ik er nu uitlichten: ordenen. Tijdens de opleiding besteden we veel aandacht aan wat we gemakshalve 'het ordenen' noemen. Dit ordenen richt zich vooral op het scheiden van emoties en feiten. Dit is niet alleen belangrijk voor iemands persoonlijke ontwikkeling, maar noodzakelijk als je met cliënten werkt om te herkennen wanneer je zelf niet meer neutraal bent. Emoties zijn natuurlijk wel een belangrijke graadmeter, omdat ze ons een scala van gevoelens laten ervaren die nodig zijn om ervan te leren en hoe hiermee om te gaan. Maar wanneer emoties ons de baas zijn dan kan het ook lastig worden, omdat we de feiten teveel inkleuren en er verwarring en vertroebeling van helder denken ontstaat. Een leuke en creatieve manier van verhelderen verhelderen voor jezelf en als huiswerk voor je cliënten is een SIO-oefening die genoemd wordt: het bijhouden van een intuïtief ontwikkelings-dagboek met behulp van alternerend schrijven.

Velen van jullie weten dat ik een SIO-sprookjeskorf heb die vol zit met sprookjeswol. En iedere keer als ik een kluwen wol gesponnen heb is er weer een sprookje ontstaan. Als ik dan de woorden spreek: 'Sprookjeskorf, ga open', dan komen er de prachtigste sprookjes tevoorschijn. Het is eigenlijk mijn geheim, maar de tijd is rijp dat ik dit geheim met jullie deel. Zo gebeurde het dat ik op een van mijn reizen in een herberg overnachtte en die avond aanwezig was bij een gesprek van de dorpelingen. Ze wilden wraak nemen op iemand uit hun dorp, want ze waren jaloers op de macht en rijkdom van die persoon en ze zochten nu elke aanleiding om tot hun duistere daden over te kunnen gaan. De dorpelingen zagen dat ik alles gehoord had en ze vroegen mij als vreemdeling en buitenstaander om mijn mening en ik zei dat ik die niet had, het was hun probleem. 'Ik heb alleen maar mijn sprookjeskorf', zei ik. Er werd wat smalend gelachen, maar toen ik de woorden sprak: 'Sprookjeskorf, ga open', toen rolde er het ene na het andere sprookje uit. Alle dorpelingen werden stil en luisterden ademloos naar de spannende, humoristische en soms droevige sprookjes, ze vergaten zelfs hun ruzies. Een van die sprookjes die er uitrolde ga ik jullie vertellen.

Voor de SIO is de zomervakantie weer begonnen, de trainingen zijn afgerond en de open dagen net achter de rug, een welverdiende rust en reflectie is op zijn plaats. We kijken terug op een mooi, maar intensief schooljaar. Er is weer een nieuwe groep afgestudeerde 'Petters' (psycho-energetisch therapeuten) en meditatietrainers uitgevlogen en de deelnemers aan de workshop 'Verandering & Groei' hebben diepere inzichten gekregen in veranderingen in het algemeen en persoonlijk. De meditatietrainer-opleiding stond afgelopen schooljaar voor het eerst onder leiding van de docenten Annemieke de Leeuw (Limburg) en Miriam Klement (Zeddam), een geslaagde uitdaging!